Medsy Events Organizer
Wydawnictwo Czelej
Wydawnictwo Czelej
Organizator
Wydawnictwo Czelej organizuje także konferencje naukowe dla środowiska medycznego oraz akredytowane przez Towarzystwa Naukowe i Naczelną Radę Lekarską programy edukacyjne (zgodne z obowiązkiem ustawicznego kształcenia się lekarzy i lekarzy dentystów). Wydawnictwo organizuje m.in. międzynarodową konferencję naukową z wykładowym językiem angielskim i udziałem ponad 30 gości z zagranicy: Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej. Kongres odbywa się pod przewodnictwem Towarzystwa Chirurgów Polskich. Serdecznie zapraszamy na strony poświęcone organizowanym przez nas konferencjom.