Medsy Events Organizer
Pneumologie France Pologne
Pneumologie France Pologne
Organizator
Osiągnięcia francuskiej pulmonologii są nieocenione, a w dobie rosnącej zachorowalności na tak poważne choroby, jak rak płuca, POChP, czy infekcje, w tym gruźlicze, niezwykle cenne jest bezpośrednie czerpanie wiedzy z wartościowych źródeł, toteż nieoceniony są kontakty lekarzy z ośrodków akademickich i pozaakademickich z różnych stron Polski z kolegami z Francji. Spotkania polskich i francuskich pulmonologów mają także ogromne znaczenie kulturowe dzięki wykorzystaniu znajomości pięknego języka francuskiego. Nieformalna grupa polskich pulmonologów władających językiem francuskim liczy obecnie ponad 120 osób i stale rośnie. Dlatego Stowarzyszenie „Pneumologie France Pologne” inicjuje i wspiera badania naukowe w dziedzinie chorób płuc i w pokrewnych dziedzinach medycyny w oparciu o wymianę naukową z Francją i krajami francuskojęzycznymi. Naszym celem jest pogłębianie wiedzy w zakresie chorób płuc i pokrewnych dziedzin medycyny, w oparciu o współpracę z pracownikami ochrony zdrowia posługującymi się językiem francuskim.
Say Medsy. Register Now.
Zakładając konto, będziesz dostawał informacje o interesujacych Cię wydarzeniach - w zakresie wybranej specjalizacji.