Medsy Events Organizer
Ogólnopolskie Studenckie Towarzystwo Ortopedyczne
Ogólnopolskie Studenckie Towarzystwo Ortopedyczne
Organizator
Ogólnopolskie Studenckie Towarzystwo Ortopedyczne jest Stowarzyszeniem założonym w 2017 r. Aktualnie to największa w Polsce organizacja zrzeszająca studentów i początkujących lekarzy, wiążących swoją przyszłość z ortopedią i traumatologią narządu ruchu z wielu ośrodków w obszarze kraju. Stowarzyszenie zajmuje się organizacją konferencji, warsztatów, praktyk krajowych i zagranicznych, a także pisaniem wspólnych publikacji i prowadzeniem wieloośrodkowych badań naukowych. Na koncie Ogólnopolskiego Studenckiego Towarzystwa Ortopedycznego znajduje się skrypt „O barku od podstaw”, wydany w 2021 r. przez Wydawnictwo Exemplum. OSTO jest organizacją wspieraną przez największe polskie towarzystwa ortopedyczne – PTOiTr, PTA oraz PTChR. Kontakt: zarzad@osto.edu.pl
Say Medsy. Register Now.
Zakładając konto, będziesz dostawał informacje o interesujacych Cię wydarzeniach - w zakresie wybranej specjalizacji.