Medsy Events Organizer
AltaSoft
AltaSoft
Organizator
Autorskie rozwiązania w obszarze IT (AS-EVENT – aplikacje mobilne na wydarzenie, AS-SOK – zarządzanie konferencją wzbogacone o Platformę Cyfrową umożliwiająca realizacje konferencji online, AS-SMS / AS-Voting – obsługa SMS-ów / pilotów zdalnych, UPSA – skanowanie formularzy) wzbogacają konferencję oraz pozwalają nam na obsługę egzaminów, testów, ankiet i głosowań.
Say Medsy. Register Now.
Zakładając konto, będziesz dostawał informacje o interesujacych Cię wydarzeniach - w zakresie wybranej specjalizacji.